درباره ما2018-09-15T10:37:09+04:30

در باره ما

آيا در جستجوى يك راه حل هستيد كه جوابگوى تمام نيازمندى هاى چاپى و اشتهارى شما با كيفيت عالى باشد؟ شركت تبليغاتى و خدماتى ديلايت درين عرصه شما را يارى ميرساند! در حاليكه ديلايت يك شركت پيشتاز تابلو سازى – چاپ ديجتالى و تبليغاتى در افغانستان ميباشد خدمات بهتر كارى را در طول سال ها براى مشتريان به انجام رسانيده است. كارمندان بخش هاى طراحى – بازاريابى و مسوولين ديگر بخش ها از تجارب كافى برخوردار بوده كه در ين عرصه مشغول فعاليت و پيشبرد امور خويش به وقت و زمان معين آن هستند. با تجربه و مهارت هاى چندين ساله در صنعت چاپ و تبليغات با مشتريان خورد و بزرگ – داخلى و خارجى در سطح افغانستان همكارى هاى همه جانبه را داشته و خواهيم داشت. شركت تبليغاتى ديلايت از شما و شبانه روزى در خدمت شما ميباشد.

مشتریان ما