Loading...
نمونه هاى كارى2019-05-22T11:52:56+04:30
درباره ما2018-09-15T10:37:09+04:30

در باره ما

آيا در جستجوى يك راه حل هستيد كه جوابگوى تمام نيازمندى هاى چاپى و اشتهارى شما با كيفيت عالى باشد؟ شركت تبليغاتى و خدماتى ديلايت درين عرصه شما را يارى ميرساند! در حاليكه ديلايت يك شركت پيشتاز تابلو سازى – چاپ ديجتالى و تبليغاتى در افغانستان ميباشد خدمات بهتر كارى را در طول سال ها براى مشتريان به انجام رسانيده است. كارمندان بخش هاى طراحى – بازاريابى و مسوولين ديگر بخش ها از تجارب كافى برخوردار بوده كه در ين عرصه مشغول فعاليت و پيشبرد امور خويش به وقت و زمان معين آن هستند. با تجربه و مهارت هاى چندين ساله در صنعت چاپ و تبليغات با مشتريان خورد و بزرگ – داخلى و خارجى در سطح افغانستان همكارى هاى همه جانبه را داشته و خواهيم داشت. شركت تبليغاتى ديلايت از شما و شبانه روزى در خدمت شما ميباشد.

مشتریان ما

خدمات2018-09-15T11:20:59+04:30

خدمات

مهم نيست كه كسب و كار شما به كدام صنعت تعلق ميگيرد.شركت خدماتى و تبليغاتى ديلايت ساين خدمات عالى و بهتر طراح گرافيكى طباعتى اوراق و ديجيتال را به ارمغان مى آورد تا باشد مطابق ضروريات پلان بازاريابى تجارتى شما را تقويه نمايد. با كمك تيم قابل اعتبار و توانا خود توانسته ايم كه با اشخاص و ادارات – و شركت هاى خصوصى مختلف النوع فعاليت نمايم.خواه شما كدام كسب و كارى جديد را راه اندازى مينمايد و يا داراى كدام شركت بزرگى هستيد و يا اگر در جستجوى طراح گرافيك و خدمات تبليغاتى ميباشيد – شركت خدماتى ديلايت ساين خدمات بهتر را در صنعت تبليغات – طراحى گرافيكى و طباعتى به شما ارايه مينمايد و در خدمت شما ميباشد.

خدمات عمومي

مهم نيست كه كسب و كار شما به كدام صنعت تعلق ميگيرد.شركت خدماتى و تبليغاتى ديلايت ساين خدمات عالى و بهتر طراح گرافيكى طباعتى اوراق و ديجيتال را به ارمغان مى آورد تا باشد مطابق ضروريات پلان بازاريابى تجارتى شما را تقويه نمايد. با كمك تيم قابل اعتبار و توانا خود توانسته ايم كه با اشخاص و ادارات – و شركت هاى خصوصى مختلف النوع فعاليت نمايم.خواه شما كدام كسب و كارى جديد را راه اندازى مينمايد و يا داراى كدام شركت بزرگى هستيد و يا اگر در جستجوى طراح گرافيك و خدمات تبليغاتى ميباشيد – شركت خدماتى ديلايت ساين خدمات بهتر را در صنعت تبليغات – طراحى گرافيكى و طباعتى به شما ارايه مينمايد و در خدمت شما ميباشد.

تبليغات ما آماده طرح ريزى اساسى براى انجام توليد برنامه هاى اشتهارى در تمام رسانه ها ميباشيم.

فقط تجزيه و تحليل كارى ما نسيت ، بلكه ما در ايجاد شكل و ارائه تصاوير قدرتمند و سودآور از طريق طراحى، نامگذارى، برنامه ريزى ارتباطات و پلان هاى استراتيژيكى برند سازى كار مينمايم.

ماشما را درعرصه نشر معلومات شركت شما كمك ميكنيم تا بيشترموردجلب توجه مشريان قرارگيرد، چه ازطريق هويت شركت، نقطه فروش، بسته بندى و يا هر خدمات ديگرى باشد، شما مى توانيد اعتماد كامل بالاى ما داشته باشيد.

كارشناسان با تجربه ما با فهم عميق و شناخت دقيق حالت هاى مختلف چاپ براى شما مصدرخدمت ميباشند. به همين دليل است كه ما مى توانيم به شما ارائه
تعدادى از گزينه ها داشته باشيم اگر چه اندازه معيارى (استندرد) باشد و يا بيشتر از آن، در قسمت هرنوع طبع و چاپ در پهلوى شما هستيم.

با ارايه ليست رسانه هاى پيشتاز و خدمات مرتبط رسانه يى در خدمت مشتريان هستيم.

جز ارتباطات ديلايت قادر به تغير آوردن در فروشات شما از نقاط و ميتود هاى فروشى تان با شيوه هاى مقتدر و دريچه هاى گوناگون ميباشد.

ارتباط باما2018-09-15T13:32:27+04:30

آدرس
خانه نمبر 87 سیکشن Aشهرنو کابل افغانستان
  شماره های تماس
+93 789 300 300
+93 786  000 444
  ایمیل
info@delight.af
صفحه نخست2020-06-26T15:32:42+04:30

خدمات که ما ارائه می کنیم

خدمات ما : بازاریابی، چاپ، دیزاین، برند سازی و بخش های مختلف مرتبط با خدمات ما نظر به ضروریات و تقاضای مشتریان.

خدمات بیشتر

نمونه کارهای ما

شركت خدماتى و تبليغات ديلايت يكى از پيشقدمترين شركتهاى افغانستان درعرصه ديزاين و چاپ ميباشد كه براى شما خدمات وسيع را در قبال ديزاين،گرافيك، چاپ و بازاريابى به ارمغان مى آورد.

مشتریان ما

Contact us2018-09-15T13:42:20+04:30

Address
House # 87 Section A Esmat Muslim Lane
Shari-e-Naw- Kabul -Afghanistan
  Phone
+93 789 300 300
+93 786  000 444
  Email
info@delight.af
Services2018-09-08T11:01:55+04:30

Our services

Delight Sign Services and Advertising Co brings to you brilliant design and printing solutions that are going to meet your business marketing needs no matter what industry your business belongs to. With the help of our capable and confident team, we have worked with several companies and individuals from various fields. Whether you own a small start-up business or a large organization, if you are looking for design and printing services, Delight Sign Services and Advertising Co will bring you the best of what our industry has to offer you.

Our clients, consisting of both small businesses and large firms, have full faith in us for we have delivered high quality work for years. For many of our clients, we are the lead agency, responsible for providing full integrated services, whereas for others we work only on channel specific works such as product launch, brand identity; pack design, social media, online and offline campaigns and various other digital services. Not only do we focus on delivering great services, but we also view the world and our work from a different perspective altogether. That helps us maximize our potential and come up with ideas that will solve problems and make a difference.

Common services

We come up with conceptual thinking that is essential for finishing production across all media channels

We don’t just analyze, but we create, shape and deliver powerful and profitable images through design, naming, communications planning and brand strategy

We help you spread unique company information that can attract customers, cutting through the clutter. Whether it is identities, corporate literature, point of sale, packaging or anything else, you can trust us with the job.

Our experts possess a deep understanding and knowledge of various printing modes. That is why we are able to provide you a number of choices. Whether it is the standard size or the large one, we can help you with the printing.

We handle different responsibilities such as TV data sourcing, handling and manipulating for creating campaigns that could not be any better or more effective!

On the street, in the store or up the mountain – where do you want to spread the word? No matter where you want your marketing to be done, rest assured that we can help you with that!

We provide a diverse list of media planning and related other services.

Our packaging designs scream “BUY ME”. If you want to compel your customers to get your products, get in touch with us to create the packaging.

From us, you will get big ideas that engage and impact the masses, cutting through and standing out all the other competitions. Our PR experts know what they are doing and they do it well.

We can help you change buyer behavior through in-store POS, powerful window decorations and more

In today’s social media age, if you want your business to flourish, you have to engage in social media marketing. And we can provide you the necessary support.

We focus on planning based on facts and recommendations.

Portfolio2018-09-08T11:01:55+04:30
About Us2019-05-22T13:24:43+04:30

About Us

Looking for high quality and all round solutions for your printing requirements? Delight Sign Services and Advertising Co can help you with that! Being one of the leading printing and sign advertising companies in Afghanistan, we have been delivering our best works for years now. Our in-house team of designers, print specialists and marketers is one of the best in the field. With years of experience and expertise in the industry, we have had the opportunity to work with some of the high profile clients from in and around the country. No matter what your require or budget may be, Delight Sign Services and Advertising Co can be of service to you.

Regardless of the size of scope of the project, we give our clients the same importance. Providing them with the best work is our one and only priority. That is why we offer a range of high quality display and design solutions along with prints to meet their specific needs. Here at Delight Sign Services and Advertising Co, we understand that our clients have a budget in mind that plays a crucial role in whatever project they require design and printing services for. By providing affordable services to our clients, we make sure that their budget is met and their requirements are fulfilled

Our experience in the field is one of our assets and strongest suits. Through the years, we have worked with a number of companies and individuals to come up with brilliant design and printing solutions. Some of our clients have been renowned companies, art galleries, charities, theaters, museums, airports, local authorities, marketing agencies, department stores, hotels and so on. We have also worked with individuals who are photographers, artists and so on. So, as you can see, whatever may be your requirement, Delight Sign Services and Advertising Co can efficiently provide you with the design and printing work.

We also accept large format print requirement, Starting from outdoor and indoor PVC banner and inject printers to back lights, vinyl lettering poster canvas prints and photographic enlargements fine art reproducing and so we also work with a variety of substrates and formats all of them printed and finished in our factory itself by our team and production department .Delight Sign Services and Advertising Co creates a unique blend of customer insight, powerful creativity, effective strategy and bran building every day .that is what makes us stand out from the crowed and lead the industry.

Do you know how much power and potential your brand holds? If you want to truly realize and increase your company’s brand value, you have got be more proactive in the marketing department. And what would help you increase visibility of your business than sign and banner? If you want to grab the consumer’s attention, you would need something catchy attracting and diverting their focus from something else i.e. your competitors that is exactly what we will help you achieve through our excellent work of designing and printing so for the best services and affordable pricing get in touch with Delight Sign Services and Advertising Co.

Happy Partners

Home2020-06-26T15:40:28+04:30

Common services that we provide

To provide our clients all round solutions for various types of design, printing and marketing requirements, we provide an array of services. Some of the common aspects that we will deal with include

More Services

Our Portfolio

Delight Sign Services and Advertising Co, one of the leading designing and printing companies in Afghanistan brings to you a wide array of services starting from
graphic design, printing and marketing.

Happy Partners